Θα οργανωθούν ανταλλαγές επισκέψεων, επαφή με συνεργάτες, σχεδιασμός πειραμάτων και συγγραγή των αποτελεσμάτων και εκθέσεις. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε σεμινάρια και συναντήσεις και θα δημοσιευτούν σε επιστημονικά περιοδικά. Επιπρόσθετη διάχυση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας, ένα ετήσιο σεμινάριο και μια διεθνή συνάντηση. Τέλος, για να υπάρχει μια κριτική εξωτερική άποψη, θα δημιουργηθεί μια εξωτερική Συμβουλευτικής Επιτροπή του Nonaco (NAC) που θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες που καλύπτουν διάφορες πτυχές του έργου.


Preformed structural elements in intrinsically disordered proteins (credit)