ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΙΜΒΒ-ΙΤΕ


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τηλ. 2810391167

e-mail: aeconomo@imbb.forth.gr


Proteins without a definite shape can still take on important jobs (credit)